Ο neagoras.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγεγραμμένους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε χρήστης/μέλος παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του site μόνον και εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται να μην προβεί σε χρήση του site.

 

Εισαγωγή

 

  Ο neagoras.gr προσφέρει στους χρήστες/μέλη πληθώρα υπηρεσιών οι οποίες επιτρέπουν ή/και διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς επίσης και την σύναψη οικονομικών ή/και άλλης φύσης συναλλαγών μεταξύ των χρηστών/μελών, χωρίς ο ίδιος (neagoras.gr) κατ' οιονδήποτε τρόπο να παροτρύνει ή συμμετέχει σε οιανδήποτε σχέση προκύπτει μεταξύ αυτών.

  Ο χρήστης/μέλος του site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του neagoras.gr παρέχονται “όπως έχει” και ο ίδιος ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία αποθήκευσης δεδομένων καθώς και την οιαδήποτε ζημία η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του site.

  Ο χρήστης/μέλος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων χρηστών/μελών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.

  Επιπροσθέτως, ο χρήστης/μέλος υποχρεούται να δημοσιεύει μόνο αγγελίες/δημοπρασίες οι οποίες μπορούν να απευθύνονται και σε ανήλικους.

 

Εγγραφή

 

  Ο χρήστης/μέλος που επιθυμεί να εγγραφεί στο site θα πρέπει :

 

  • Να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.
  • Να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται κατά την εγγραφή του στο site.

  • Να ενημερώνει το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρων στοιχείων και φροντίζει ώστε να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρης και αληθή.

 

Λειτουργεία

 

  Ο neagoras.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα την λειτουργία του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

  

Περοιορισμός ευθήνης

 

  Ο neagoras.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να είναι συνεχής η λειτουργία του και οι υπηρεσίες του να παρέχονται χωρίς επιπλοκές. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η λειτουργία του site διακοπεί ή η πρόσβαση σε αυτό καταστεί δυσχερής ή, παρά τα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστεί επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών/μελών ή τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προκαλέσουν προβλήματα καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ορθή λειτουργία αυτού.

 

Πληροφορίες, υπηρεσίες και συνναλαγές

 

  Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται στο site δημοσιεύονται και αναρτώνται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη/μέλους και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες ή αληθής. Ο neagoras.gr παρέχει αποκλειστικά και μόνο τον χώρο για την ανάρτηση του περιεχομένου του site καθώς και μια πληθώρα εργαλείων για την διευκόλυνση των συναλλαγών, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, πληρότητα η την διαθεσιμότητα των αγγελιών, ούτε συμμετέχει ή διασφαλίζει τις οικονομικές ή άλλου τύπου συναλλαγές μεταξύ των χρηστών/μελών. Κατόπιν τούτου ο εκάστοτε χρήστης/μέλος του site χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες ή υπηρεσίες του site αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγο πληροφοριών καθώς και τις ορθής διεκπεραίωσης των συναλλαγών.

 

Χρεώσεις - Πληρωμές

 

  Για την δημοσίευση αγγελιών/δημοπρασιών καθώς και το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο site μεταξύ των χρηστών/μελών, ο neagoras.gr προσωρινά δεν δέχεται κανενός είδους πληρωμής ή προμήθειας, ούτε συμμετέχει οικονομικά και παρέχει τις υπηρεσίες του στους χρήστες/μέλη εντελώς δωρεάν. Ο neagoras.gr διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης/μέλος το αποδέχεται, να αλλάξει τον παρόν όρο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

Δεσμοί – links σε άλλα site

 

  O χρήστης/μέλος δεν επιτρέπετε να αναρτά δεσμούς/links σε άλλα site και διαδικτυακούς τόπους καθώς επίσης και emails τα οποία δεν έχουν σχέση με τον neagoras.gr.

  Οι χρήστες/μέλη καλούνται να μην ακολουθούν σχετικά links ή παραπομπές σε άλλα site που έχουν αναρτήσει άλλοι χρήστες/μέλη των οποίων το περιεχόμενο είναι άγνωστο και ενδεχομένως επιβλαβές.

  Ο neagoras.gr δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το περιεχόμενο των εν λόγω συνδέσμων συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί δεν φέρει καμιά ευθύνη και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε χρήστης/μέλος που ανάρτησε την σχετική αγγελία/δημοπρασία.

 

Διαφημίσεις

 

  Ο neagoras.gr ουδεμία ευθύνη φέρει και ο χρήστης/μέλος το αποδέχεται αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στις σελίδες του καθώς επίσης και για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσης εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και τρίτων διαφημιζόμενων.

 

Δικαίομα

 

  Ο neagoras.gr διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως πως οποτεδήποτε κρίνει και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας/δημοπρασίας τυγχάνει παράνομο, παραπλανητικό, προσβλητικό ή δεν είναι σύμφωνο με τους παρόντες όρους καθ' οποιονδήποτε τρόπο, να διακόψει την δημοσίευση της και να απαγορεύσει στον χρήστη/μέλος της εν λόγω αγγελίας την ανάρτηση μελλοντικών αγγελιών/δημοπρασιών.

 

Προσωπικά Δεδομένα

 

  Ο neagoras.gr καλύπτει τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρησης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών του τα οποία δεν μεταπουλά ούτε παρέχει σε τρίτους και συλλέγει κατά την εγγραφή ή/και την χρήση του site από τους χρήστες/μέλη.

  Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως ο neagoras.gr θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα τα οποία περιέρχονται σε γνώση του, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του site, την εν γένει ενημέρωση των χρηστών/μελών και θα παρέχει πρόσβαση, διανέμει ή ανταλλάσσει μέρος των δεδομένων αυτών μόνο μεταξύ των χρηστών/μελών, με σκοπό την διαφάνεια και διευκόλυνση των συναλλαγών τους.

 Ο χρήστης/μέλος μπορεί να επικοινωνήσει και να ζητήσει το σύνολο των στοιχείων που έχει ο neagoras.gr στην διάθεση του και τα οποία τον αφορούν. Επίσης ο χρήστης/μέλος μπορεί να επικοινωνήσει και να ζητήσει να διαγραφεί το σύνολο των στοιχείων του, πλην αυτών που αφορούν θέματα ασφαλείας της ιστοσελίδας.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

  Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι ο neagoras.gr έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που αναρτώνται στο site.

  Ο χρήστης/μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί και αναρτά στο site αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

  Περαιτέρω ο χρήστης/μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία που τυχόν υποστεί ο neagoras.gr από αξιώσεις τρίτου που συνδέονται καθ' οποιοδήποτε τρόπο με την ανάρτηση των ανωτέρω φωτογραφιών.

 

  Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται να μην προβεί σε χρήση του site.